top of page
  • Obrázek autoraHonza R.

O praživlech a pralátce

Aktualizováno: 31. 1.


Co svět světem stojí, všechno v něm je tvořeno čtyřmi živly, které povstaly z praenergie akášického principu, éteru, který je všude a ve všem, nespatřen, projevujíc se právě skrz ty živly, které z něho vzešly. Praživly se dále zahušťovaly a nabíraly další vlastnosti a projevy, až do hmotných podob.

Celý tento akt, vytvořil princip čtyřpólového magnetu, který působí v každé, části DNA, v každé buňce, těle, planetě, galaxii, zkrátka všude v malém i velkém, navenek i uvnitř. My lidé jsme si osvojili vjem duality, dvoupólového magnetu. Kdo jde ale dále na své cestě, začíná si více a více uvědomovat, že dualita neexistuje, jen dobře funguje. Začne spojovat protiklady a tím i začne více souznít s přirozeností čtyřpólového magnetu, onoho tetragramatonu, mystického Jod-He-Vau-He. Jaký je to tedy princip? A jak vznikly živly ?

Představte si, jak z věčnosti éteru povstaly dva starší sourozenci, dva základní principy, oheň a voda. Zatím jen ve svých frekvenčních a vibračních projevech. Oheň má v základních vlastnostech neustálé rozpínání, odstředivost expanzi, horkost a suchost. Voda má jako svoji základní vlastnost magnetismus, dostředivost, vlhkost a chlad. Vše se v rámci ohně neustále nekonečně zvětšuje, v rámci vody nekonečně zmenšuje. Pro nás pro lidi není problém představit si, že se něco neustále zvětšuje, už tak moc nám nejde představit, že se něco neustále zmenšuje. To zmenšování si můžeme představit jako magnetismus, tzn. tím zmenšováním se to zahušťuje a zahušťuje až do hmotné hustoty, podoby. Pro představu si každý vybaví rtuť a její tíhu, to je právě projev magnetického zahuštění.

Tyto dva živly začaly působit v prostoru a rozměru, ačkoliv ten nebyl ještě hmotný. Díky svým opačným a zároveň stejným vlastnostem, však docházelo k neustálé expanzi i zániku, rozkvětu a destrukci ( stejně, jako když plivneme na rozsvícenou žárovku... zkrátka ten tlak a síla působení je příliš veliká). Proto vznikl mladší bráška Vzduch. Jeho základní charakteristikou je lehkost a je schopen propůjčovat si vlastnosti svých starších sourozenců. Jednou si tedy propůjčil horkost a suchost ohně a jednou vlhkost a chlad vody a začal koncert. Tohle je princip čtyřpólového magnetu. JOD ( oheň) HE ( vzduch nabitý ohněm ) VAU (voda) HE (vzduch nabitý vodou). Z tohoto vzájemného souzvuku a působení povstal poslední živel, živel zemský (stále ještě ve své frekvenční podobě). A vznikly další kombinace a zvuky a tóny a barvy, až se vše zahustilo až do hmotných světů, ve kterých žijeme.

Symbol Jin Jang symbolizuje čtyřpólový magnet. Prvňáčci v něm vidí, že na všem dobrém je něco špatné a na všem špatném něco dobré. Kdo se však již alespoň trochu vymanil z neustálého posuzování a hodnocení, začíná vše vnímat obsáhleji a skutečněji. Princip působení magnetu si nejlépe uvědomíme přes náš dech. Při dýchání neustále dochází zároveň k rozpínání i smršťování, k přijímání i vydávání. Tím můžeme začít. Více o působení těchto principů se učíme na individuální škole práce se sebou a se živly. Ukazujeme si, jak živly ovlivňují naši psychiku a povahu (oheň/cholerik, voda/melancholik, vzduch/sangvinik, země/flegmatik) a mnohé další.

Kdo má zájem, může mě kontaktovat v Dzomse, nebo na tel.: 724 790 932

Honza R

9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page