top of page
Liquid Bubbles
Gradient Background

Lucka Š služby.

Kdo je Lucka...

Jako psychoterapeutka a členka České asociace pro psychoterapii se věnuji tématu rodiny a života po císařském řezu 12 let. Pracuji s individualitou lidí, změna je pro mě tvořivou silou, která dokáže do života člověku přinést nasměrování. Přítomnost je pro mě hybatelem, díky kterému mohu lidem pomoci lépe pochopit je samotné a otvírat jim nové možnosti života.

 

Pro koho tu jsem

Pro každého, kdo ztrácí nit života a chce znovu začít žít 

Pro skupiny žen, které chtějí sdílet své pocity a tím utvářet změny ve svých životech 

Pro ženy, které potřebují vystoupit ze všednosti a věnovat čas sami sobě

Pro každého, kdo na základě vlastních životních zkušeností přišel o kontakt s tělem nebo jeho částmi.

Pro ženy, které na základě svých zážitků z porodu přišli o chuť žít. 

Pro ženy, kterým se nedaří navázat kontakt se svým mateřstvím.  

Pro ženy, které si po porodu uvědomily, že potřebují se změnou života pomoci. 

Pro ženy, které potřebují na základě rozvodu provést tímto obdobím.

Pro dcery a matky, které potřebují pomoci se svým vzájemným vztahem. 

Pro matky a syny, kteří potřebují pomoci s procesem odpoutání se.

Pro rodinu, která potřebuje pomoci s vývojovými etapami života. 

Pro páry, kteří zakládají rodinu a potřebují provést změnami, které je čekají.

Pro páry, které potřebují pomoci s harmonizací vztahu. 

Pro ženy, které potřebují pomoci s narušenou vztahovou vazbou k dítěti. 

Pro rodinu nebo její členy, kteří potřebují pomoci se ztrátou člena rodiny.

Individualita je to co nás spojuje jen díky odlišnostem se můžeme navzájem inspirovat. Mé služby jsou tu pro všechny, kteří ztrácejí niť života a chtějí znovu začít žít. 

 

Mými nástroji pro práci je upřímnost, meditace, vizualizace, vědomá práce s tělem, relaxace.

Cesta porodem

Provedu Vás prožitkem Vašeho porodního zážitku a pomohu Vám odhalit všechny souvstažnosti, které Vám brání uzavřít tuto kapitolu Vašeho života. Cestou imaginace a vědomého pohybu, Vám ukážu jak můžete po porodu nastavit sebeuzdravující procesy v těle. 

Cena 3300 kč   180 min.

2

Individuální terapie

Rozvíjení konkrétních životních témat, které mohou blokovat rozvoj životní cesty.

Cena 1350 kč  90 min

3

Rodinná terapie

Hledání způsobů interakce v rodině, soustavná práce v oblasti zlepšování rodinného prostředí.

1000 kč  60 min

4

Párová terapie

poradenství v oblasti společného žití dvou lidí, hledání souladu v potřebách partnerů ...

 

krizová intervence 

Posílení adaptačních schopností, usnadnění komunikace s okolím, umožnění náhledu na rozsah problému v době krize ...

950 kč  45 min.

Citrus
White Structure

Akce v dzomse

vouchery

bottom of page