Otevřeno Po - Pá 11:00 - 19:00

O luně a podvědomí

27.10.2021

Luna nás především učí návratu k intuici a ke schopnostem rozlišovat vize od iluzí a především od těch iluzí, kterými jsme obelhali sami sebe. Lunární principy nalezneme i v sobě, zejména v oblasti šesté čakry. Ta, sama o sobě, je takovou malou Lunou. Mluvíme o ní jako o třetím oku, lehce zapomínajíc, že máme těch očí ( principů nazírání ) sedm. První dvě oči jsou hmotné ( jedno více rozlišuje vzdálenosti, druhé velikosti...) a nad nimi jsou, od kořenu nosu, po čele, až do fontanely, další centra vnímání. Zadní část šesté čakry se nalézá v oblasti podvěsku mozkového. Skrz naše čelo si můžeme představit tunel vedoucí dozadu do míst podvěsku, do míst našeho podvědomí. Na konci toho tunelu svítí měsíc a je přínosné ( pro ty, kdo cvičí ) si ten tunel čas od času projít. Jde se vždy od čela směrem k Luně.

Můžeme si tak povšimnout mnoha souvztažností mezi naším vnímáním, viděním, podvědomím a Lunou. Světlo se tmy nebojí, zní moudro, která nás inspiruje k bdělému nahlížení a pozorování bdělým vědomím ( světlem ) našeho podvědomí ( tmy ). Naše podvědomí je v podstatě taková databanka našich veškerých zážitků v tomto životě, plus zážitků ke zpracování ze životů minulých. Zaznamenává každou setinu vteřiny, kterou zde prožijeme. To samé, kromě jiných aktivit, dělá Luna vůči planetě Zemi. Už zde svítila tenkrát, když jsme zde pobíhali v našich předchozích inkarnacích, proto je nám její energie nápomocna při rozplétání a harmonizaci karmických uzlů. Není nutné lézt za každou cenu do minulých životů, stačí si mnohdy zpracovávat a rozvíjet to, co máme s sebou teď a tady, v životě tomto. U každého nastane okamžik, kdy přestane toužit něco neustále hledat a čistit a začne žít. A zjistí, jak věci ke změnám a k "čištění" jdou, pod tímto přístupem, ruku v ruce s naším životem a my je transformujeme s úctou a bez podmínek. Přestáváme si podmiňovat, že něco musíme zvládat a žijeme, ty změny náhle tvoříme s láskou k sobě a bez očekávání.

Podvědomí je plné našich zážitků, zkušeností a návyků, které si s sebou neseme již od zvířecích inkarnací. Proto je naprostá většina těchto zážitků postavená na pudu, ne na citu. Pud vždy dělá něco na úkor někoho, či něčeho, tzn. je v podmínce, v páce, v klamné dualitě, ve které se pak zacyklujeme.

Mnozí lidé jsou otroci vlastního podvědomí, vlastních pudů, chtíčů a obav a mnohdy si ani nevšímají, jak jsou sami sebou zajati a tvrdí, jak to myslí jinak a nechtějí si uvědomovat tyto disharmonie. I tak za to nesou odpovědnost a proto spousta lidí končí své životy s rakovinami, cukrovkami, ochrnutí, s nádory, zkrátka s dlouholetými výsledky své úcty k sobě a k Vesmíru. Vidíte, na každého dojde ... A následně se nám všem věci opakují a opakují, až nám to dojde taky :D Nikdo neuteče . Každý se změní. Každý jednou dojde domů.

V tomto roce bude alibismus naší největší metlou. Alibismus povstal především díky tomu, že jsme v sobě ztratili víru, začali umíněně chytračit. Uspali jsme v sobě přirozenost být vírou. Věřit Jsoucnu, Bohu, Vesmíru, ne věřit v jsoucno, v boha, ve vesmír ... Máme perfektní rok na to přestat si lhát. S takovým přístupem skutečně naše zahrada pokvete a strom života bude růst. Vyraší nové větve s listy a to přitáhne nové možnosti v bezpodmínečných rovinách. Nadhled, pokora, trpělivost jsou našimi průvodci. Kde je mám brát, volá se z mnoha stran. Nic nebrat, nic nevlastnit, stávat se jimi. Tyto ctnosti jsou v rovinách věčnosti a jsou nevyčerpatelné ... ( to je nápověda, panečku ). Kdo se bude litovat, naříkat, kdy už se budu mít dobře, budu mít letos aspoň trochu toho štěstíčka a podobně, může si vzít bandasku s mlíkem ( koupeným v supermarketu v akci - téměř zadarmiko, juch :P ) a jít kňourat na hřbitov... Může dělat hmotné strašidlo, sedíc na hrobě zasloužilých umrlců, až se náhle třeba všemu tomu cirkusu začne smát, vstane a půjde tvořit něco přirozeného a hodnotného. Půjde rozvíjet svou vlastní cestu Vesmírem. Hledat jí nikdo z nás nemusí, už na ní dávno jsme J .

Primární kov, který souzní s Lunou, je stříbro a stříbro ( v podobě koloidní i jiné ) můžeme letos hojně začlenit do našeho života. Bude nám dopomáhat k harmonii a k mnohým objevům o nás i o Vesmíru.

Kdo si začíná uvědomovat magii zrcadel, to, jak funguje odraz, to, že sudá je stín, tomu dochází, že luna žádné "své" světlo nevyzařuje, plně odráží světlo slunce... Tomu se pak otevírá další kapitola uvědomění a poznání...