top of page

st 05. 4.

|

Praha 3

Luke Smoke: le Chat Bossu

Srdečně Vás zveme na koncert talentovaného Francouzského hudebníka Luka Smoka, který vystupoval se svojí hudební show ve stylu kabaretu v mnoha Evropských městech a v dubnu míří i k nám do Dzomsy!

Vstupenky nejsou v prodeji
Zobrazit další události
Luke Smoke: le Chat Bossu
Luke Smoke: le Chat Bossu

Čas a místo

05. 4. 2023 19:00

Praha 3, Lucemburská 1261/23, 130 00 Praha 3-Žižkov, Czechia

O události

CZ:

Le Chat Bossu (Hrbatá Kočka)

Po  koncertech v Německu, Dánsku, Francii, Polsku a následné pkariérní  pauze se Luke Smoke vrací na pódium, tentokrát v Praze! Představí se nám  s vystoupením s jeho autorskými písněmi ve Francoužštině, v kabaretním  stylu minulých století a v duchu neodmyslitelných umělců Francouzské  hudby jako Trenet, Moustaki, Pierre Perret a další. Za zvuku ukulele  zazní poetické písně o lásce, svobodě, cestování, mikrokosmu postaveném  na prapodivných a roztomilých postavách a celém spektru fantastických  bytostí. Hlavně koček.. SPOUSTY koček!

O umělci:

Říká  se, že kočky mají 9 životů. Luke Smoke se takovým počtem nepyšní,  naštěstí. Luke Smoke je muzikant světoběžník, multi-instrumentalista se  základy v klasické hudbě vystupující na podiu sám, pouze za doprovodu  vlastního ukulele a všech hlasů které rezonují jeho myslí. Narozen ve  Francii, většinu života však strávil na cestách, hlavně v Německu,  Polsku, Maroku a část z toho na hudebních turné, z Maceia do Mohuče, z  Toronta do Táboru.

Luke  Smoke je umělecký pseudonym, který by se mohlo zdát, že nezní  Francouzky. Ale stejně tak ani Lukovo skutečné jméno. A tím, že  vystupuje převážně v cizině, sáhl spíše po více kosmopolitním jméně.  Část jeho jména "Uke" navíc souzní s jeho nejmilejším hudebním  nástrojem. "Smoke" není jen anglické výraz, mnoho jazyků mu přikládá  rozdílné významy a Luke se tak s každou novou destinací těší na nový  výklad významu jeho jména!

EN: Le Chat Bossu (The Hunchback Cat)

After  concerts in Germany, Denmark, France, Poland and dematerialized on the  web, it's in Prague and after a consequent break that Luke Smoke is back  on stage! He presents a programme enriched with new songs, all in  French this time, in the tradition of the cabaret of the previous  centuries and the essential artists of French song, such as Trenet,  Moustaki, Pierre Perret and many others. To the sound of the ukulele,  you will find poetic songs about love, freedom and travel, a microcosm  of quirky and endearing characters, and a whole fantastic bestiary.  Mostly cats. Lots of cats!

The artist

Cats  have nine lives, they say. Luke Smoke hasn't had that many yet, and  that's good so. Luke Smoke is a globetrotter-musician, a  multi-instrumentalist with classical background, who performs alone on  stage accompanied by his ukulele and all the voices that resonate in his  head. Born in France, he has spent most of the last twenty-five years  of his life on the roads of the world, mainly in Germany, Poland,  Morocco and often on musical journeys, from Maceio to Mainz, from  Toronto to Tabor.

Luke  Smoke is a stage name. That doesn't sound French, you may say. True,  but his civilian name doesn't sound French either! Performing mainly  abroad, he has opted for a more cosmopolitan name. The "uke" of his  favourite instrument can be found on the base of his real name. “Smoke"  is not only the English word, it has to be understood in all possible  languages. Looking forward to finding new meanings!

FR: Le Chat Bossu

Après  l'Allemagne, le Danemark, la France, la Pologne et dématérialisé sur le  web, c’est trois ans plus tard et à Prague que Luke Smoke revient sur  scène! Il vous présente un programme enrichi de nouveaux titres, tout en  français cette fois, dans la tradition du cabaret des siècles  précédents et des artistes incontournables de la chanson française,  comme Trenet, Moustaki, Pierre Perret et bien d’autres. Au son du  ukulélé, vous y retrouverez des chansons poétiques parlant d’amour, de  liberté et de voyages, un microcosme de personnages décalés et  attachants, et tout un bestiaire fantastique. Surtout des chats.  Beaucoup de chats!

L’artiste

Les  chats ont neuf vies, dit-on. Luke Smoke n’en a pas encore consommé  autant, et c’est tant mieux. Musicien glotte-trotter,  multi-instrumentiste à la formation de chanteur classique, Luke Smoke se  produit seul sur scène accompagné de son ukulélé et de toutes les voix  qui résonnent dans sa tête. Né en France, il a passé le plus clair des  vingt-cinq dernières années de sa vie sur les routes du monde,  principalement en Allemagne, en Pologne, au Maroc et souvent en voyages  musicaux, de Maceio à Mayence, de Toronto à Tabor.

Luke  Smoke est un nom de scène. Ça ne fait pas français, me direz vous.  Certes, mais son nom civil ne sonne pas français non plus! Se produisant  principalement à l´étranger, il a opté pour un nom plus cosmopolite. On  y retrouve sur la base de véritable nom, le “uke” de son instrument  favori. Le “Smoke” n’est pas seulement le mot anglais, il doit être  compris dans toutes les langues possibles et imaginables.

Sdílet událost

bottom of page